Hasan je na putu prema Tuzli, nastojeći da stigne do slobodne teritorije u Nezuku, ostao bez dvojice mlađe braće, Hasiba (20) i Hajre (18). Pješačeći i skrivajući se